Hotline: 090 196 0000
Tin tức  Góc tư vấn

Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở 22/06/2018

Giấy phép xây dựng nhà ở là một loại thủ tục hành chính cần thiết trước khi tiến hành xây dựng nhà cửa để đảm bảo không xảy ra bất cứ sai phạm nào

Xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở là một loại thủ tục hành chính cần thiết trước khi bạn tiến hành xây dựng nhà cửa để đảm bảo việc xây dựng của bạn là hợp lệ, không xảy ra bất cứ sai phạm hay rủi ro nào trong quá trình thi công. Vậy điều kiện để xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở là gì và bao gồm những thủ tục gì thì không phải ai cũng nẵm rõ. Hiểu được điều này, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn đọc trong bài viết dưới đây.

I. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Nếu muốn ngôi nhà của bạn được cấp giấy phép xây dựng thì bạn phải đảm bảo thực hiện đúng theo những điều kiện, yêu cầu sau đây: 

1. Điều kiện cung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, để có thể được cấp phép xây dựng, bạn cần đảm bảo:

Công trình xây dựng không trái với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước đó. Ví dụ: theo quy hoạch thì đất của bạn đang sở hữu chỉ được sử dụng với mục đích làm nhà ở. Do đó, bạn không được sử dụng đất này để làm nông nghiệp.

Cấp phép xây dựng

Cần phải đảm bảo an toàn cho công trình của bạn và không gây ảnh hưởng đến những công trình xung quanh. Không gây những tác động xấu đến môi trường hay việc phòng, chống cháy, nổ. Công trình nhà ở không được phá vỡ cơ sở vật chất, an toàn hạ tầng kỹ thuật, công trình đê điều, thuỷ lợi, năng lượng, giao thông, quốc phòng, an ninh và các di sản văn hoá, di tích lịch sử xung quanh (nếu có).

Khi thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ thầu xây dựng phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật, không làm trái theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phải đảm bảo những yếu tố về công năng sử dụng cũng như công nghệ nếu có. Công trình thi công đảm bảo về độ an toàn, không gây mất mỹ quan hay ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tuân thủ theo các điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ hay thời tiết mưa, bão... 

Các hộ gia đình có thể tự thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Tổng diện tích sàn xây dựng không lớn hơn 250m2 
  • Nhà ở có kết cấu xây dựng dưới 3 tầng 
  • Nhà ở có chiều cao không quá 12m. 

Tuy nhiên, chủ xây dựng phải đảm bảo việc tự thiết kế sẽ phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Chủ xây dựng cũng có trách nhiệm chịu trước pháp luật về chất lượng an toàn của công trình cũng như những tác động của công trình đối với môi trường xung quanh.

Còn đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc cấp giấy phép xây dựng phải dựa trên các tiêu chí:

  • Công trình nhà ở có phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch hay không?
  • Có phù hợp với kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hay không?

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

Đối với việc xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thì cần phải đảm bảo công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tại điểm dân cư nông thôn.

II. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nói chung 

Để việc xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở được diễn ra nhanh chóng, gia chủ cần hiểu rõ về thủ tục xin cấp phép để thực hiện sao cho đúng trình tự và không xảy ra sai sót nào. Để biết được thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, bạn đọc hãy tiếp tục tìm hiểu trong phần dưới đây.

1. Thành phần hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Muốn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, bạn cần chuẩn bị đủ những thành phần sau:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở
  • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành
  • Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình nhà ở;
  • Nếu công trình xây dựng của bạn liền kề với những công trình xung quanh thì cần có thêm bản cam kết đảm bảo không gây ảnh hưởng hay thiệt hại đến những công trình liền kề.

2. Nơi nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Đối với các công trình xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ khu đô thị thuộc địa giới hành chính quận, huyện thì người dân nộp hồ sơ xin cấp phép tại UBND quận, huyện tương ứng.

Còn đối với các công trình xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc khu dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính xã thì người dân sẽ nộp hồ sơ tại UBND xã tương ứng.

3. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Bước 1: Chủ xây dựng đến UBND quận, huyện, xã nơi cư trú để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở.

Bước 2: Hồ sơ được tiếp nhận và kiểm tra.

Nếu hồ sơ chưa đủ giấy tờ thì sẽ được yêu cầu bổ sung giấy tờ còn thiếu. Nếu hồ sơ đã đủ các giấy tờ cần thiết thì bộ phận kiểm tra sẽ viết giấy biên nhận và trao cho người chủ xây dựng. Trong trường hợp, hồ sơ cần phải tiến hành kiểm tra và xem xét thêm thì sẽ được thông báo lại cho người chủ xây dựng bằng văn bản rõ ràng. Đồng thời, bộ phận kiểm tra cũng cần báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền để tiến hành xem xét và đưa ra hướng thực hiện.

Bước 3: Sau khi đã nhận được giấy biên nhận, người chủ xây dựng đến nơi tiếp nhận hồ sơ để nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở đúng thời gian đã hẹn. Sau khi hoàn tất thủ tục, người chủ xây dựng sẽ được nhận giấy cấp phép xây dựng nhà ở và hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu xác nhận của cơ quan cấp phép.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Sau khi đã nhận đủ những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ trong vòng 15 ngày (cho việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị) và 10 ngày (cho việc cấp phép xây dựng nhà ở tại nông thôn).

Nếu như đã hết thời hạn trên mà cơ quan cấp giấy phép xây dựng vẫn cần kiểm tra, xem xét thêm thì phải có thông báo bằng văn bản đến cho chủ xây dựng cho biết lý do rõ ràng và báo cáo lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét và giải quyết nhanh nhất. Tuy nhiên, việc gia hạn thêm sẽ không vượt quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn xét hồ sơ. 

III. Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở

Để có thể xin được giấy phép xây dựng một cách nhanh chóng, bạn cần phải chuẩn bị đơn từ một cách cẩn thận và chính xác. 

1. Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

UBND huyện ...

UBND xã ....                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:        /GPXD

(Sử dựng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

-------------------------------

1. Cấp cho (ông/bà): ......................................................................................

- Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

2. Được phép xây dựng nhà ở: .......................................................................

- Tại: ................................................................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .................................. m2.....................................

- Tổng diện tích sàn xây dựng: ...............................m2..................................

- Chiều cao công trình: .............................. m, số tầng: ...............................

…, ngày…… tháng…… năm……

Chủ tịch UBND xã ...

(ký tên, đóng dấu)

                                                                  ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

....., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi khởi công xây dựng.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

2. Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị

UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

-------------------

        Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

........, ngày........tháng........ năm ........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:           /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

-------------------------

1. Cấp cho: ................................................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

 Số nhà: .......Đường ....... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: ................

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)...................................

- Theo thiết kế có ký hiệu:...........................................................................

- Do : .........................................lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): .....................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình: ....................................................................

+ Mật độ xây dựng: ............, hệ số sử dụng đất: ..........................................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ......................................................

+ Màu sắc công trình (nờ́u có): ....................................................................

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ..........................m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)........................m2

+ Chiều cao tầng 1:...............................m

+ Chiều cao công trình: ................m; số tầng  ...................................................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ....................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:                                    

- Như trên                                 

- Lư­u                                                            

..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

                                                              ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

   1. Nội dung điều chỉnh:

   2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Chắc hẳn, thông qua bài viết này, bạn đọc đã nắm rõ được về cách làm giấy phép xây dựng nhà ở và những vấn đề liên quan. Hy vọng rằng, bài viết đã giúp bạn có được những thông tin thiết thực nhất. 

>> [Mới nhất] Tổng hợp Các loại cửa sổ nhôm kính sang trọng và hiện đại nhất hiện nay

>> Dịch vụ thi công lắp đặt Cửa kính cường lực giá rẻ đẹp trọn gói

>> Nhận Làm vách kính nhà tắm giá rẻ, đẹp trọn gói
Banner kính cường lực Bùi Phát
Banner quảng cáo Kính cường Lực Bùi Phát

Đặt dịch vụ

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Họ tên
Điện thoại
Email