Hotline: 090 196 0000
Dự án - thi công  Video

Video

Video kính cường lực thành phẩm tại Bùi Phát Glass

Tên gọi hồ sơ

Tóm tắt ý nghĩa & mục đích hồ sơ

1. Hơp đồng hoặc đơn đặt mua lượng & loại kính của đối tác  Ý nghĩa: Thể hiện giao dịch giữa chủ thể là khách mua với bên sản xuất về loại kính, chất lượng kính, chất lượng gia công.
2. Phiếu xuất xưởng của bên sản xuất thể hiện lý lịch chi tiết của đơn hàng

 Ý nghĩa:: Sự cam kết của các tổ chức con trong doanh nghiệp công nhận sản phẩm mô tả trong phiếu xuát

xưởng là do chính những TỔ CHỨC NÀY ĐÃ GIA

CÔNG SẢN XUẤT ĐÚNG THEO CÁC QUY TRÌNH KCS ĐÃ CÔNG BỐ.

3. Hồ sơ về kết quả thử nghiệm từng loại kính đã trải qua các phương pháp thử tại QUACERT hoặc đơn vị có chức năng kiểm đinh chất lượng kính do bộ xâu dựng cấp

 Ý nghĩa:: hồ sơ này cung cấp thông tin kính đã qua thử nghiệm với các thiết bị nào, sau khi thủ nghiệm bằng bằng phương pháp phá hủy hoặc bởi các thiết bị cơ học hoặc trải qua thử nghiệm các phương pháp hóa lý thì sản

phẩm có kết quả đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

4. Hồ sơ chứng nhận hợp quy toàn bộ sản phẩm kính do Bùi Phát gia công được kiểm định chất lượng nhằm xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TC ISO 9001-2015 bởi QUACRET hoăc từ một tổ chức kiểm định tương

đương. (QUACRET là đơn vị thuôc tổng cục tiêu chuẩn đo lường quốc gia)

 Ý nghĩa: Chứng minh kính gia công tại đơn vị theo quy trình của hệ thống ISO 9001-2015 đem thử nghiệm bằng các phương pháp thử để chứng mình sản phẩm CÓ KẾT QUẢ PHÙ HỢP với CÁC TIÊU CHUẨN QUÓC GIA

 

(Đây là quy định bắt buộc đối với SP gây nguy hiểm cho con người  (Khoản 2 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006)

5. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phủ hợp với tiêu chuẩn ISO 9001- 2015 do QUACRET chứng nhận Ý nghĩa: Chứng minh hệ thông kiểm soát chất lượng được thiết kế vầ vận hành tại doanh nghiệp là PHÙ HỢP với YÊU CẦU TIÊU CHUẢN ISO 9001-2015
6. Thông báo tiếp nhận công bố hơp quy của sản phẩm của Hung Vinh của Sở xây dựng tỉnh BR-VT

 Ý nghĩa: Hổ sơ này của doanh nghiệp công bố sản phảm do doanh nghiệp SX phù hợp với TIÊU CHUẨN QUỐC GIA với CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH để được chấp

nhận tại các công trình xử dụng vốn của nhà nước.

7. Chứng minh nguồn gốc của phôi kính nguyên liệu

a. Đối với phôi kính SX trong nước:

A1. Nhà sản xuất phôi kính tấm nguyên liệu sẽ cung cấp các hồ sơ chứng minh sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia TCVN.

A2. Hóa đơn, Phiếu xuất xưởng của đơn vị cung cấp

B. Đối với phôi kính nhập khẩu :

B1. Hóa đơn mua từ nhà sản xuất nước ngoài

B2. Bản CO (chứng nhận xuất xứ) của kính nguyên liệu;

B3. Bản CQ chứng mính chất lượng từ quốc gia sở tại

B4. Phiếu thử nghiệm kính phù hợp TCVN (tương tự hồ số số 6)

B5. Bản công bố hợp quy có xác nhân sủa Sở xây dựng cấp tỉnh.

8. Giấy chứng nhận của nhà sản xuất chứng nhận cho đơn vị đủ điều kiện gia công các loại kính có kỹ thuật cao 

Ý nghĩa : Chứng minh đơn vị gia công phải có hệ thống máy cường lực đối lưu và các máy phụ trợ để kiểm soát nước rửa và môi trường tối ưu kèm theo đội ngũ kỹ thuật viên xử lý loại kính này đã đáp ứng các yêu cầu buộc phải tuân thủ của nhà sản xuất phôi kính,

Chỉ khi nhà gia công có chứng nhận này thì bên cung ứng nguyên liệu mới bảo hành sản phẩm kính LOW E và SOLAR. Bởi kính tiết kiệm năng lượng còn gọi là kính cản tia UV đòi hỏi.

Tham khảo thêm các loại kính thông dụng tại Bùi phát Glass
 Trang:    1  2 
Banner kính cường lực Bùi Phát
Banner quảng cáo Kính cường Lực Bùi Phát

Đặt dịch vụ

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Họ tên
Điện thoại
Email